Liên hệ

Nếu bạn muốn trao đổi về các nội dung được trình bày trên lolnetizenvn.com hoặc có thông tin thú vị muốn chia sẻ, bạn có thể liên hệ với bọn mình qua fanpage League of Legends Netizen Vtrans trên Facebook. Bọn mình sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất có thể.